שותפים לדרך
חדשות מכבי

חוגים

 • התעמלות - חוג קטנטנים מגיל 4
  מיקום:
  מאמן:
  טל: 04-6860019
  ביום: ג
  שעה: 17:00-17:55
  לפרטים נוספים
 • התעמלות - חוג גן כיתה א
  מיקום:
  מאמן:
  טל: 04-6860019
  ביום: ג
  שעה: 17:00-17:55
  לפרטים נוספים
 • התעמלות - כיתות ב' ו ג' פעמיים
  מיקום:
  מאמן:
  טל: 04-6860019
  ביום: ג, ה
  שעה: 16:00-17:00
  לפרטים נוספים
 • התעמלות - כיתות ב' ו ג' פעם
  מיקום:
  מאמן:
  טל: 04-6860019
  ביום: ג' או ה'
  שעה: 16:00-17:00
  לפרטים נוספים
 • התעמלות - גדולות ד' ומעלה פעמיים
  מיקום:
  מאמן:
  טל: 04-6860019
  ביום: א ו ד
  שעה: 19:00-20:30
  לפרטים נוספים
 • התעמלות - גדולות ד' ומעלה פעם
  מיקום:
  מאמן:
  טל: 04-6860019
  ביום: א' או ד'
  שעה: 19:00-20:30
  לפרטים נוספים
 • התעמלות - נבחרת קטנות א'
  מיקום:
  מאמן:
  טל: 04-6860019
  ביום:
  שעה:
  לפרטים נוספים
 • התעמלות - נבחרת קטנות
  מיקום:
  מאמן:
  טל: 04-6860019
  ביום:
  שעה:
  לפרטים נוספים
 • התעמלות - נבחרת צעירות
  מיקום:
  מאמן:
  טל: 04-6860019
  ביום:
  שעה:
  לפרטים נוספים
 • התעמלות - נבחרת גדולות
  מיקום:
  מאמן:
  טל: 04-6860019
  ביום:
  שעה:
  לפרטים נוספים
 • התעמלות - נבחרת אקסטרא
  מיקום:
  מאמן:
  טל: 04-6860019
  ביום:
  שעה:
  לפרטים נוספים