שותפים לדרך
חדשות מכבי

חוגים

 • טאיקוון-דו - גילאי 4-6 פעמיים
  מיקום: בית אבא חושי
  מאמן: סרגיי חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: א,ב,ד 16:30-18:30, יום ו 14:00-15:30
  שעה:
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - גילאי 4-6 שלוש פעמים
  מיקום: בית אבא חושי
  מאמן: סרגיי חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: א,ב,ד 16:30-18:30, יום ו 14:00-15:30
  שעה:
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - גילאי 7-10 פעמיים
  מיקום: בית אבא חושי
  מאמן: סרגיי חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: א,ד 18:30-19:30, יום ו 14:00-15:30
  שעה:
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - גילאי 7-10 שלוש פעמים
  מיקום: בית אבא חושי
  מאמן: סרגיי חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: א,ד 18:30-19:30, יום ו 14:00-15:30
  שעה:
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - גילאי 10-12 פעמיים
  מיקום: בית אבא חושי
  מאמן: סרגיי חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: ב,ג,ד 17:30-18:30, יום ו 14:00-15:30
  שעה:
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - גילאי 10-12 שלוש
  מיקום: בית אבא חושי
  מאמן: סרגיי חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: ב,ג,ד 17:30-18:30, יום ו 14:00-15:30
  שעה:
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - גילאי 13-18 פעמיים
  מיקום: בית אבא חושי
  מאמן: סרגיי חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: ב,ג,ה 18:30-20:00
  שעה:
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - גילאי 13-18 שלוש
  מיקום: בית אבא חושי
  מאמן: סרגיי חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: ב,ג,ה 18:30-20:00
  שעה:
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - בוגרים פעמיים
  מיקום: בית אבא חושי
  מאמן: סרגיי חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: ב,ד 20:00-21:30, יום ו 13:00-14:00
  שעה:
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - בוגרים שלוש פעמים
  מיקום: בית אבא חושי
  מאמן: סרגיי חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: ב,ד 20:00-21:30, יום ו 13:00-14:00
  שעה:
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - בנים בלבד 6-10
  מיקום: מתנס הדר
  מאמן: סרגיי חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: ה
  שעה: 16:00-17:00
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - בנות בלבד 6-10
  מיקום: מתנס הדר
  מאמן: סרגיי חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: ה
  שעה: 16:00-17:00
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - כיתות ג-ו
  מיקום: בית ספר דרור
  מאמן: ארטיום חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: ה
  שעה: 14:00-15:00
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - גן עד כיתה ב
  מיקום: בית ספר דרור
  מאמן: ארטיום חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: ה
  שעה: 15:00-16:00
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - גילאי 3-6 פעמיים
  מיקום: לאו בק
  מאמן: ארטיום חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: א,ד
  שעה: 16:00-17:00
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - גילאי 7-13
  מיקום: לאו בק
  מאמן: ארטיום חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: א,ד
  שעה: 17:00-18:00
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - גילאי 3-6 פעמיים
  מיקום: מתנס נווה יוסף
  מאמן: ארטיום חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: ג, ה
  שעה: 16:30-17:30
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - גילאי 7-9 פעמיים
  מיקום: מתנס נווה יוסף
  מאמן: ארטיום חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: ג, ה
  שעה: 17:30-18:30
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - גילאי 10-14 שלוש פעמים
  מיקום: מתנס נווה יוסף
  מאמן: ארטיום חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: א,ג,ה
  שעה: 18:30-19:30
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - קוצב נשים שלוש פעמים
  מיקום: מתנס נווה יוסף
  מאמן: ארטיום חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: א,ג,ה
  שעה: 20:00-21:00
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - כיתות א-ג
  מיקום: ריאלי מטוס
  מאמן: ארטיום חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: ב
  שעה: 14:30-15:30
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - כיתות ד-ו
  מיקום: ריאלי מטוס
  מאמן: ארטיום חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: ב
  שעה: 15:30-16:30
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - כיתות א-ג
  מיקום: עין הים
  מאמן: ארטיום חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: א
  שעה: 12:45-13:30
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - כיתות ד-ו
  מיקום: עין הים
  מאמן: ארטיום חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: ב
  שעה: 13:30-14:30
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - גילאי 4-6
  מיקום: בית ספר פתוח
  מאמן: ארטיום חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: ג,ה
  שעה: 16:30-17:30
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - גילאי 7-9
  מיקום: בית ספר פתוח
  מאמן: ארטיום חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: ג, ה
  שעה: 17:30-18:30
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - גילאי 10-15
  מיקום: בית ספר פתוח
  מאמן: ארטיום חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: ג,ה
  שעה: 18:30-19:30
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - נבחרת
  מיקום: בית ספר פתוח
  מאמן: ארטיום חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: א,ג,ה
  שעה: 18:30-19:30
  לפרטים נוספים
 • טאיקוון-דו - נשים
  מיקום: בית ספר פתוח
  מאמן: ארטיום חרצנקו
  טל: 04-6860019
  ביום: א,ג,ה
  שעה: 20:30-21:30
  לפרטים נוספים